ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
+48 (33) 845-32-68
+48 (33) 845-21-31
Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kętach

Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach jest szkołą o bogatych tradycjach. Placówka istnieje od 1963 roku, kiedy to powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

Młodzież naszego zespołu uczęszcza do 3 typów szkół:

 • technikum
 • liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego
 • branżowa szkoła I stopnia

Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach i pracowniach przedmiotowych. Uczniowie Kopernika są laureatami konkursów i zawodów na różnych szczeblach. 

Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych to nie tylko miejsce nauki, to także miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań i sekcje sportowe.

 • koła przedmiotowe: np. matematyczne, fizyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, elektroniczne, elektrotechniczne... (każdego roku nasi uczniowie zostają finalistami różnych konkursów i olimpiad);
 • koła zainteresowań: np. gastronomiczne, filmowe, fotograficzne, historyczno-kulturalne, klub podróżnika;
 • sekcje sportowe: np. piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, aerobiku... (z zawodów nigdy nie wracamy bez trofeów);
 • sekcja strzelecka (tu aż tyle osiągnięć, że nie wiadomo od czego zacząć);
 • wymiana młodzieży, obozy językowe (to już wieloletnia tradycja !!!);
 • kawiarenka internetowa (od rana do wieczora w dobrym towarzystwie);
 • biblioteka i czytelnia (właśnie te miejsca - wbrew wszelkim obecnym tendencjom antyczytelniczym - uczniowie uznali za najmilsze w szkole);
 • radiowęzeł ( możesz słuchać muzyki naszych DJ-ów lub sam zostać jednym z nich );
 • Szkolne Koło PCK (akcje krwiodawstwa, kursy ratownictwa medycznego...);
 • Polecamy także konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne, udział w imprezach szkolnych, wycieczkach, akcjach.  

Uczestniczymy w projektach:

 • Leonardo da Vinci - Praktyki zagraniczne
 • Comenius
 • Modernizacja kształcenia zawodowego
 • Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
 • POKL - Portugalia

= = = = =

Ogłoszenia przetargowe

Organizacja i sprawowane funkcje

Statut szkoły

Struktura własnościowa

Budżet i sprawozdawczość

Sprawozdania finansowe 2015:

   Sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał 2015 - WYDATKI

   Sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał 2015 - DOCHODY

   B I L A N S za 2015r.:    załącznik 1    załącznik 2    załącznik 3    załącznik 4    załącznik 5


Sprawozdania finansowe 2016:

   za pierwszy kwartał 2016    za drugi kwartał 2016    za trzeci kwartał 2016    za czwarty kwartał 2016

   Gospodarka mieniem Szkoły    Sprawozdanie z wykonania budżetu

   B I L A N S za 2016r.:   Bilans za rok 2016


Sprawozdania finansowe 2017:

   za pierwszy kwartał 2017:   dochody   wydatki

   za drugi kwartał 2017:   wydatki i dochody

   Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2017r.